Axellus Alargo Bohemia Halit Paša

2004 - 2010

S tým, že si odišiel sa nikdy nezmierim,musím sa s tým naučiť žiť...

 a verím, že sa opať stretneme za dúhovým mostom ...